Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-058/2015/1050
Názov:
Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrn
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť