Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-062/2012/1040
Názov:
Kontrola úrovne využívania priamych grantov Európskej komisie v Slovenskej republike.
Účel kontrolnej akcie:
Zmapovať všetky druhy priamych grantov, ktoré udeľuje a riadi Európska komisia. Zistiť stav využív
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

IUVENTA

IČO
00157660
Sídlo
Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
19.08.2012 - 04.02.2013
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2012
Termín kontroly
01.11.2012 - 16.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť