Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2024/1100
Názov:
Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť proces zrušenia štátneho podniku Agroinštitút Nitra, štátny podnik a jeho dopad na správu majetku štátu.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

IČO
34075381
Sídlo
Akademická 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2022 - 2024 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022 - 2024 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

IČO
36855642
Sídlo
Výstavná 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2022 - 2024 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť