Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2008/0014
Názov:
Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami v Sociálnej poisťovni
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Sociálna poisťovňa

IČO
30807484
Sídlo
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.10.2008 - 01.02.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť