Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2019/1031
Názov:
Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Gymnázium

IČO
00161110
Sídlo
Konštantínova 2, 08065 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
29.05.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
35531754
Sídlo
Park Mládeže 5, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
00160989
Sídlo
Šrobárova 1, 04223 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
00160903
Sídlo
Hlinská 29, 01180 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
30.05.2019 - 11.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium

IČO
31914551
Sídlo
Varšavská cesta 1, 01008 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
30.05.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

IČO
00396869
Sídlo
Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 25.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Jána Hollého Trnava

IČO
00160466
Sídlo
Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 18.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Mikuláša Kováča

IČO
00626317
Sídlo
Mládežnícka 51, 97404 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 25.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín

IČO
00160458
Sídlo
Ul. 1. mája 170/2, 91135 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
22.05.2019 - 26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

IČO
00160261
Sídlo
Golianova 68, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 18.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

IČO
00160253
Sídlo
Párovská 1, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 12.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola

IČO
42085454
Sídlo
Bernolákova 19, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 22.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola

IČO
37905121
Sídlo
Cesta k vodojemu 386/4, 01003 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola

IČO
37904957
Sídlo
Čajakova 4, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 25.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Materská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44

IČO
37960903
Sídlo
Výčapy - Opatovce 478, 95144 Výčapy-Opatovce
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 16.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 17.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Obec Malá Ida

IČO
00324426
Sídlo
Hlavná 11, 04420 Malá Ida
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola Jana Bocatia

IČO
35570172
Sídlo
Bocatiova 1, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

IČO
00351806
Sídlo
Jilemnického 24, 91250 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 25.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

IČO
00162558
Sídlo
Predmestská 82, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
27.05.2019 - 19.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola stavebná

IČO
00893226
Sídlo
Tulipánová 2, 01162 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
28.05.2019 - 22.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

IČO
00893251
Sídlo
Volgogradská 1, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
29.05.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

IČO
00596868
Sídlo
Cintorínska 4, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 17.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra

IČO
00893293
Sídlo
Nábrežie mládeže 1, 95028 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 19.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

IČO
00161471
Sídlo
Hurbanova 6, 97518 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
10.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava

IČO
00491861
Sídlo
Študentská 23, 91845 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 04.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

IČO
00161756
Sídlo
Komenského 44, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola

IČO
00607053
Sídlo
Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
10.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín

IČO
00607363
Sídlo
Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
22.05.2019 - 25.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná zdravotnícka škola Trnava

IČO
00607371
Sídlo
Daxnerova 6, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-1018
Termín kontroly
04.06.2019 - 14.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Stredná športová škola Trenčín

IČO
00515159
Sídlo
Staničná 6, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola

IČO
31870431
Sídlo
Bezručova 66, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 01.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola

IČO
35540486
Sídlo
Polianska 1, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola

IČO
35540613
Sídlo
Tomášikova 31, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola

IČO
35677783
Sídlo
Spojová 14, 97404 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola - Beethovenova 11, Nitra

IČO
37861352
Sídlo
Beethovenova 11, 94911 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 07.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola 1. - 4. ročník s materskou školou

IČO
37892509
Sídlo
Priechod 179, 97611 Priechod
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
27.05.2019 - 12.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola Prešov na Ulici Matice Slovenskej č. 13

IČO
37877232
Sídlo
Matice slovenskej 13, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 11.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany

IČO
42047625
Sídlo
Hlavná 198, 95178 Kolíňany
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka Ľubietová

IČO
35677830
Sídlo
Nám. V. Dunajského 4/14A, 97655 Ľubietová
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
27.05.2019 - 15.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice

IČO
42107652
Sídlo
Želiarska 4, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce
Kontrolované obdobie
2013-2018
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1

IČO
36126543
Sídlo
Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 30.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra

IČO
37965859
Sídlo
Benkova 34, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
06.06.2019 - 18.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

IČO
37813013
Sídlo
Karpatská 8063/11, 01008 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
10.06.2019 - 06.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Limbová 30, Žilina

IČO
37810880
Sídlo
Limbová 30, 01007 Žilina
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.06.2019 - 19.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

IČO
35677708
Sídlo
Moskovská 2, 97404 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 18.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Atómová 1, Trnava

IČO
36080756
Sídlo
Ulica Atómová 1, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava

IČO
36080594
Sídlo
Ulica Jána Bottu 27, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 22.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

IČO
37990365
Sídlo
Ulica Maxima Gorkého 21, 91702 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
05.06.2019 - 02.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Základná škola, Ulica Spartakovská 5, Trnava

IČO
37990373
Sídlo
Ulica Spartakovská 5, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
03.06.2019 - 02.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.

IČO
36129755
Sídlo
Mládežnícka 4, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
21.05.2019 - 05.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Športové gymnázium Trnava

IČO
00352519
Sídlo
J.Bottu 31, 91787 Trnava
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.06.2019 - 02.09.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť