Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2009/0008
Názov:
Kontrola programu na podporu verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Myjava

IČO
00309745
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.09.2009 - 20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

IČO
36070513
Sídlo
Martinčekova 17, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 21.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť