Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2024/1033
Názov:
Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami fondov a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Audiovizuálny fond

IČO
42169330
Sídlo
Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2021-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2021-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť