Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-071/2007/0004
Názov:
Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu ZI, INTEREG III B
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
00678678
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
31.07.2007 - 17.10.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť