Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-051/2007/0001
Názov:
Kontrola hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov na správu a nakladania s nefinančným majetkom v Národnej banke Slovenska
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IČO
30844789
Sídlo
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.06.2007 - 30.10.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť