Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2007/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Letecký úrad Slovenskej republiky

IČO
30810752
Sídlo
Letisko M. R. Štefánika 0, 82305 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.01.2007 - 28.02.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť