Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2010/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodnej spoločnosti založenej hlavným mestom SR Bratislava
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

IČO
00462736
Sídlo
Olejkárska 1, 83906 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť