Právne vzťahy

NKÚ SR nemôže meniť rozhodnutia súdov a správnych orgánov, ani riešiť občiansko-právne a obchodno-právne spory.