Aktuálne a plánované kontroly

Zoznam aktuálnych kontrol

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Zoznam plánovaných kontrol

Pravidelne aktualizovaný zoznam plánovaných kontrol NKÚ SR.