Tlačové správy 2017

Vo fungovaní obchodných spoločností absentuje cielená kontrola zo strany poslancov i kontrolórov

Na pôde Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa vo štvrtok (14. decembra 2017) uskutočnilo už tradičné každoročné stretnutie zástupcov úradu s vedením Združenia miest a obcí Slovenska. Na spoločnom rokovaní vyhodnocovali zistenia z kontrolných akcií národnej autority v oblasti externej kontroly, realizovaných v priebehu roka 2017, ako aj možnosti prijímania systémových opatrení vo vzťahu k miestnej samospráve. Predseda NKÚ SR Karol Mitrík informoval kolegov zo ZMOS na čele s predsedom Michalom Sýkorom najmä o troch dôležitých prierezových kontrolách, ktoré úrad vykonal v ostatných 12 mesiacoch na úrovni miestnej samosprávy. A to o výkonnostnej kontrole zameranej na zavedenie služieb e-Governmentu, informačných systémov v slovenských obciach a mestách, či o kontrole financovania škôl a školských zariadení v Košickom kraji.

Zdielať: