Tlačové správy 2017

Štátne i samosprávne nemocnice rozpočtujú formálne, bez zodpovednosti za udržateľnosť

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil tretiu etapu komplexnej kontroly zdravotníckych zariadení. V tretej časti sa kontrolóri zamerali na hospodárenie a nakladanie s majetkom 16 vybraných zariadení. Išlo o dve príspevkové organizácie, tri samosprávne nemocnice, štyri transformované zdravotnícke zariadenia a šesť súkromných. Kontrolované bolo obdobie rokov 2011 až 2015.

Vzhľadom na to, že kontrolná akcia nie je definitívne ukončená, zverejňujeme čiastkovú správu ku kontrole "Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení" (3. etapa) na tomto mieste.

Zdielať: