Tlačové správy 2017

NKÚ SR už druhý rok vťahuje do záverov kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa už druhý rok mení vo svojej podstate na moderný a otvorený úrad, k čomu napomáha aj jeho snaha priblížiť výsledky práce kontrolórov bližšie k verejnosti i predstaviteľom slovenskej politickej špičky. V záujme zvýšenia informovanosti zaslal predseda NKÚ SR Karol Mitrík trom najvyšším ústavným činiteľom šiestu informáciu o závažných zisteniach z kontrol, ktoré úrad zrealizoval v júni až septembri 2017.

Zdielať: