Tlačové správy 2017

NKÚ: Nezistil pri predsedníctve pochybenia, ktoré by boli trestným činom (TASR)

Správa vydaná agentúrou TASR.

NKÚ: Nezistil pri predsedníctve pochybenia, ktoré by boli trestným činom 

Bratislava 18. decembra 2017 – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nenašiel počas kontroly slovenského predsedníctva v Rade EÚ na ministerstve zahraničných vecí také skutočnosti, ktoré by zakladali podozrenie zo spáchania trestného činu. Zistil však viaceré pochybenia, ktorým sa dalo predísť, a tým mohla byť príprava predsedníctva transparentnejšia. Na pondelkovom stretnutí s novinármi to uviedol predseda NKÚ Karol Mitrík.

"Nezistili sme na ministerstve zahraničia také skutočnosti, ktoré by zakladali podozrenie zo spáchania trestného činu. Že tam chyby a omyly boli, to nepopieram," konštatoval šéf kontrolného úradu. NKÚ  zatiaľ ukončil iba jednu časť kontroly slovenského predsedníctva, a to na ministerstve zahraničných vecí. Kontrola tak ešte prebieha na ministerstve životného prostredia. 

Mitrík priblížil, že v rámci predsedníctva bola parlamentom cez zákon o verejnom obstarávaní udelená výnimka vo verejnom obstarávaní. Ministerstvá zahraničných vecí a životného prostredia ju uplatnili, tým pádom ale zákon o verejnom obstarávaní neporušili. 

NKÚ  ale napríklad zistil, že pri fakturáciách, ktorými sa odúčtovali jednotlivé zmluvné vzťahy, boli nie vždy v poriadku všetky náležitosti. "Ukazuje sa, že bol porušený zákon o účtovníctve," konštatoval Mitrík.

Tiež výkon základnej finančnej kontroly na ministerstve mal podľa úradu znaky veľkej formálnosti. "Pretože, ak by základná finančná kontrola na ministerstve fungovala na 100 percent, tak takéto dokumenty by sa nemohli dostať na účtovanie do procesu," opísal Mitrík.

Zároveň podľa neho napríklad neboli celkom transparentne nastavené zmluvné vzťahy v tom, že sa uzatvárali len rámcové zmluvy, pri ktorých sa zadávali veľmi špecifikované podmienky. Potom sa prihlásili jeden alebo dva uchádzači a v praxi sa tieto zadané podmienky nerealizovali.

Kontrolný úrad preto odporúča ministerstvu zahraničných vecí viaceré opatrenia. Napríklad zabezpečiť, aby prílohou zmlúv bola vždy podrobná cenová špecifikácia tovarov a služieb. "Tiež zabezpečiť, aby súčasťou dokladov pri fakturácii bola podpísaná kópia originálu zmluvy s dodatkami a prílohami," vymenoval šéf NKÚ.

Úrad odporúča ministerstvu zabezpečiť aj právnu čistotu uzatvárania zmluvných vzťahov či zabezpečiť efektívne fungovanie vnútorného kontrolného systému. Mitrík totiž pripomenul, že NKÚ  ešte pred samotným predsedníctvom oznámil vnútornému audítorovi ministerstva, že po skončení predsedníctva uskutoční kontrolu. "Toto naše varovanie nebrali vážne. Vnútorný audítor robil kontrolu, ale len formálnych vecí," doplnil Mitrík. Zároveň apeloval aj na kvalitnú prípravu či preškolenie ľudí.

Zdielať: