Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

 

Ľubomír Andrassy  

 

Funkčné obdobie: máj 2022 - máj 2029

 

Fotografie predsedu

Ľubomír Andrassy foto

Fotografia Ľ. Andrassyho na stiahnutie JPG (1,1 MB) (Nové okno)

 

foto Ľ. Andrassy

Fotografia Ľ. Andrassyho na stiahnutie JPG (1,8 MB) (Nové okno)

 

 

Životopis

Dátum narodenia: 25. február 1973

 

Priebeh zamestnaní:

09/2020 – 05/2022
Najvyšší kontrolný úrad SR, podpredseda

07/2015 – 09/2020
Najvyšší kontrolný úrad SR - generálny riaditeľ kancelárie predsedu

2015
Podnikateľ  - oblasť komunikácie a stratégie

2012 – 2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - poradca ministra pre oblasť mládežníckej politiky a komunikáciu

12/2010 – 12/2014
Hlavné mesto SR Bratislava - riaditeľ kancelárie primátora, vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou

12/2006 – 12/2010
Miestny úrad Bratislava-Petržalka - hovorca samosprávy, poradca starostu

2008 – 2009
Svetová banka na Slovensku - Konzultant pre tvorbu komunikačných stratégii verejných inštitúcií

2002 – 2006
Podnikateľ - oblasť komunikácie a stratégie

1998 – 2002
Národná rada SR - poslanec, zástupca SR v Parlamentnom zhromaždení NATO 

1997 – 1998
Strana demokratickej ľavice - vedúci úseku komunikácie a hovorca strany

1996
Ministerstvo obrany - špecialista civilno-vojenské vzťahy

 

Vzdelávanie a príprava

2008
Academia Istropolitana, Bratislava - akreditované vzdelávanie – Komunikácia

2002 – 2005 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - rigorózna skúška

1997 – 2002 
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica - politické vedy a medzinárodné vzťahy

1996                
Kalifornská postgraduálna škola v USA - civilno-vojenské vzťahy 

1991 – 1996 
Vysoká vojenská škola letecká gen. M. R. Štefánika, Košice - letecko-technický smer

1987 – 1991 
Gymnázium, Banská Bystrica

 

Ostatné

Správca Nadácie Bratislava, 2013 – 2015

Ambasádor SR pri príležitosti 25. Výročia organizácie mládežníckych projektov EÚ, 2013

Člen výboru pre organizáciu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku, 2011

Poslanec mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, 2002 – 2006

Viceprezident Európskej rady braneckých organizácií, 1994 – 1996

Člen a podpredseda Akademického senátu Vysokej vojenskej školy leteckej, 1992 – 1996

 

Jazyky:

anglický jazyk, ruský jazyk

 

Doplňujúce informácie:

Publikácie : Politická komunikácia a volebný marketing.

Ocenenia:  Víťaz ocenenia Nadácie otvorenej spoločnosti – InfoČIN, 2008

                       Celoslovenské ocenenie Hovorca roka (2010, 2011, 2013, 2014)