Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka
IČO:
00399957
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-007/2023/1090

Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2023/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy a rekonštrukcie vysokoškolských internátov
Začiatok kontroly
01.02.2023
Koniec kontroly
30.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
01.08.2017
Koniec kontroly
09.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_EUBA_KA-060/2013/1030_1030.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 04.12.2013

KA-054/2009/0009

Kontrola použitia finančných prostriedkov určených na nákup výpočtovej techniky a licencií a kontrola evidencie a využívania výpočtovej techniky vo vybraných organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
18.11.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť