Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vyšná Hutka
Sídlo:
Vyšná Hutka 165, 04018 Vyšná Hutka
IČO:
00691291
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2023/1110

Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2023/1110
Účel
Posúdenie budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách a zabezpečenie udržateľnosti p
Začiatok kontroly
09.02.2023
Koniec kontroly
24.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť