Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Letisko M.R.Štefánika 0, 82307 Bratislava-Ružinov
IČO:
35778458
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-010/2023/1181

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2023/1181
Účel
Preveriť dodržiavanie legislatívy pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom
Začiatok kontroly
07.03.2023
Koniec kontroly
28.06.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-050/2007/0011

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2007/0011
Účel
Začiatok kontroly
27.05.2007
Koniec kontroly
01.08.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť