Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
Sídlo:
Liptovský Ján 0, 03203 Liptovský Ján
IČO:
00735540
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-019/2023/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2023/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
02.07.2023
Koniec kontroly
23.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť