Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica
Sídlo:
Tatranská Lomnica 128, 05960 Vysoké Tatry
IČO:
35528290
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-019/2023/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2023/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
19.01.2023
Koniec kontroly
16.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť