Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Sídlo:
Tajovského 25, 97401 Banská Bystrica
IČO:
00396869
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
05.06.2019
Koniec kontroly
25.08.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť