Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Želiezovce
Sídlo:
SNP 2, 93701 Želiezovce
IČO:
00307696
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
22.07.2019
Koniec kontroly
28.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2018/1060

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2018/1060
Účel
Kontrola projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí z pohľadu ich výkonno
Začiatok kontroly
14.06.2018
Koniec kontroly
15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť