Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kecerovce
Sídlo:
Kecerovce 92, 04447 Kecerovce
IČO:
00324299
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-023/2021/1090

Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom Obce a ZŠ Kecerovce
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2021/1090
Účel
Preverenie dodržiavania legislatívnych pravidiel pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom
Začiatok kontroly
09.03.2021
Koniec kontroly
29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
25.06.2019
Koniec kontroly
03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť