Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nezábudka Pata n.o.
Sídlo:
Lipová 995/50 A, 92553 Pata
IČO:
37986899
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-018/2015/1130

Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2015/1130
Účel
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Začiatok kontroly
28.01.2015
Koniec kontroly
04.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť