Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ENIL Industry s. r. o.
Sídlo:
Trenčianska 57, 82109 Bratislava-Ružinov
IČO:
46050680
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
05.02.2015
Koniec kontroly
10.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_ENIL_KA-007_2015_1030_1030 - publ.pdf
Veľkosť: 85 KB, Dátum zverejnenia: 10.03.2015

Späť