Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ELITE AGENCY s.r.o.
Sídlo:
Planét 2, 82102 Bratislava-Ružinov
IČO:
35860316
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
16.02.2015
Koniec kontroly
26.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_ELITE AGENCY s.r.o._KA-007_2015_1030_1030_publ..pdf
Veľkosť: 228 KB, Dátum zverejnenia: 26.03.2015

Späť