Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Valča
Sídlo:
Valča 375, 03835 Valča
IČO:
00317021
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
27.01.2015
Koniec kontroly
25.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Valca_KA-015_2015_1130_1140.pdf
Veľkosť: 220 KB, Dátum zverejnenia: 25.03.2015

Späť