Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Sídlo:
Farská 37, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO:
34007521
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-011/2018/1060

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2018/1060
Účel
Kontrola projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí z pohľadu ich výkonno
Začiatok kontroly
10.06.2018
Koniec kontroly
29.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2015
Koniec kontroly
18.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Hrnciarovce nad Parnou_006_2015_1080_1130.pdf
Veľkosť: 290 KB, Dátum zverejnenia: 18.03.2015

Späť