Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kysucké múzeum v Čadci
Sídlo:
Moyzesova 50, 02201 Čadca
IČO:
36145076
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
16.02.2015
Koniec kontroly
07.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Kysucké múzeum v Čadci_KA-0162015_1090_1140.pdf
Veľkosť: 236 KB, Dátum zverejnenia: 07.04.2015

Späť