Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Sídlo:
Skuteckého 14, 97401 Banská Bystrica
IČO:
35985381
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
15.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť