Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Sídlo:
Hviezdoslavovo nám. 7, 02601 Dolný Kubín
IČO:
36145106
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
29.01.2015
Koniec kontroly
28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Oravské múzeum_KA-015_2015_1130_1140.pdf
Veľkosť: 212 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2015

KA-004/2010/0001

Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť