Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Šarišské múzeum
Sídlo:
Radničné námestie 13, 08501 Bardejov
IČO:
37781316
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Sarisske muzeum Bardejov_016_2015_1090_1110.pdf
Veľkosť: 365 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

Späť