Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Sídlo:
Samova 1, 95051 Nitra
IČO:
35630272
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
12.02.2015
Koniec kontroly
28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Krajska kniznica Karola Kmetka v Nitre_016_2015_1090_1100.pdf
Veľkosť: 154 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2015

Späť