Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Drahovce
Sídlo:
Drahovce 429/127, 92241 Drahovce
IČO:
00312461
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
14.04.2015
Koniec kontroly
12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

protokol_obec_Drahovce_015_1130_1130_PIA (1).pdf
Veľkosť: 213 KB, Dátum zverejnenia: 12.05.2015

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
22.01.2014
Koniec kontroly
13.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Drahovce_KA-058_2014_1080_1130.pdf
Veľkosť: 245 KB, Dátum zverejnenia: 13.03.2014

Späť