Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Svederník
Sídlo:
Svederník 48, 01332 Svederník
IČO:
00321664
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
25.01.2015
Koniec kontroly
12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_obec Svederník_KA-006_2015_1080_1140.pdf
Veľkosť: 235 KB, Dátum zverejnenia: 12.05.2015

Späť