Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajské múzeum v Prešove
Sídlo:
Hlavná 86, 08001 Prešov
IČO:
37781278
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
12.02.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Krajske muzeum v Presove_016_2015_1090_1110.pdf
Veľkosť: 377 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

Späť