Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
Sídlo:
Nám. slobody 10, 90901 Skalica
IČO:
34140590
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-018/2015/1130

Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2015/1130
Účel
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Začiatok kontroly
29.03.2015
Koniec kontroly
14.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Sprava mestskeho majetku, s.r.o._018_2015_1130.pdf
Veľkosť: 203 KB, Dátum zverejnenia: 14.05.2015

Späť