Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DYNATEL s. r. o.
Sídlo:
Topoľová 2, 01851 Nová Dubnica
IČO:
46839097
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
08.02.2015
Koniec kontroly
21.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DYNATEL s. r. o._007_2015_1030_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 245 KB, Dátum zverejnenia: 21.05.2015

Späť