Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Výčapy - Opatovce
Sídlo:
Výčapy - Opatovce 467, 95144 Výčapy-Opatovce
IČO:
00308650
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-014/2015/1100

Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2015/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými
Začiatok kontroly
05.02.2015
Koniec kontroly
07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vycapy - Opatovce_014_2015_1100_1100.pdf
Veľkosť: 304 KB, Dátum zverejnenia: 07.06.2015

Späť