Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1
Sídlo:
Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie
IČO:
00691887
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
10.03.2015
Koniec kontroly
28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DSS sv. Jana z Boha_007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 137 KB, Dátum zverejnenia: 28.05.2015

Späť