Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Zámutov
Sídlo:
Zámutov 0, 09415 Zámutov
IČO:
00332968
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
21.08.2018
Koniec kontroly
10.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
03.05.2015
Koniec kontroly
10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Zamutov_006_2015_1080_1110.pdf
Veľkosť: 522 KB, Dátum zverejnenia: 10.06.2015

Späť