Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Žihárec
Sídlo:
Žihárec 599, 92583 Žihárec
IČO:
00306347
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-014/2015/1100

Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2015/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými
Začiatok kontroly
05.02.2015
Koniec kontroly
22.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Obec Ziharec_014_2015_1100_1100.pdf
Veľkosť: 282 KB, Dátum zverejnenia: 22.07.2015

Späť