Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátny komorný orchester Žilina
Sídlo:
Dolný Val 47, 01128 Žilina
IČO:
00228672
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
01.06.2015
Koniec kontroly
15.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Statny komorny orchester Zilina_KA-064_2015_1030_1140.pdf
Veľkosť: 147 KB, Dátum zverejnenia: 15.09.2015

Späť