Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Sídlo:
Panská 41, 81539 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00682357
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
31.05.2015
Koniec kontroly
08.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť