Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Sídlo:
Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO:
00611182
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-044/2022/1032

Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2022/1032
Účel
Preveriť systém a proces poskytovania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny rovna
Začiatok kontroly
06.12.2022
Koniec kontroly
26.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
11.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť