Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
Sídlo:
Ul. slobody 19B, 94587 Komárno
IČO:
31193897
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-063/2010/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými Nitrianskym samosprávnym krajom na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v neštátnych sociálnych zariadeniach za rok 2009.
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
24.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť