Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Tibava
Sídlo:
Tibava 131, 07301 Tibava
IČO:
00325881
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2010/0005

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
07.03.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť